Close

Tháng Năm 23, 2018

Dự án cung cấp vật tư và thi công lắp đặt vỏ trạm phục vụ dự án IDC tầng 13 nhà internet

Đây là dự án về nội thất trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông.

Dự án: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt vỏ trạm phục vụ dự án IDC tầng 13 nhà internet

Địa điểm: Lô II làng quốc tế Thăng Long quận Cầu Giấy – Hà nội

Tên chủ đầu tư: Công ty điện toán và truyền số liệu VDC

Tên nhà thầu chính: Công ty TNHH thương mại và nội thất xây dựng Thành An

Năm thực hiện: 2011

Những công việc thi công chính:

  • Sàn nâng kỹ thuật.
  • Vách kính chống cháy.
  • Vách thạch cao chống cháy.
  • Cách nhiệt trần + cách nhiệt sàn.
  • Máng cáp mạng + máng cáp điện.
Dự án Related