Close

Tháng Năm 23, 2018

Dự án cung cấp vật tư và thi công lắp đặt vỏ trạm phục vụ lắp đặt thiết bị POP tầng 11 nhà internet

Dự án Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt vỏ trạm phục vụ lắp đặt thiết bị POP tầng 11 nhà internet

Tên dự án: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt vỏ trạm phục vụ lắp đặt thiết bị POP tầng 11 nhà internet

Tên chủ đầu tư: Công ty điện toán và truyền số liệu VDC

Tên nhà thầu chính: Công ty TNHH thương mại và nội thất xây dựng Thành An

Năm thực hiện: 2010

Các công việc thi công chính:

  • Sàn nâng kỹ thuật
  • Vách kính chống cháy
  • Vách thạch cao chống cháy
  • Cách nhiệt trần + cách nhiệt sàn
  • Máng cáp mạng + máng cáp điện
Dự án Related