Cửa chống cháy 120 phút

Cửa chống cháy 120 phút Thép làm cánh dày 1.2m. Thép làm khung dày 1.5mm. Độ dày khung cửa 110mm. […]

Tháng Năm 23, 2018 Chili System